Telefon: +420 777 790 084 | Email: brtna.sm@volny.cz | Adresa: Pod Černým mostem 486, Semily, 513 01  | ČÚ: 1262395369/0800 | IČ: 67777678

Střelnice

Od bývalých mysliveckých spolků v Turnově převzal OMS střelnici v Sedmihorkách. Byla vybudována v letech 1954  – 1956. Střelnice zahrnovala 2 střeliště na baterii  a  lovecké kolo, zázemí tvořila srubová stavba, která byla později převezena do Jilemnice, dále byla převzata líheň a voliery v Nudvojovicích. Z Jilemnice byla převzata střelnice na Hraběnce, kde byla činnost ukončena v roce 1978 a od roku 1980 budována nová střelnice na Kozinci, otevřena v roce 1984. Střelnice v Sednihorkách byla v roce 1993 předána přídělci v rámci restituce majetku.

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Liberci jsme byli nuceni ukončit provoz střelnice v Jilemnici na Kozinci v důsledku nedodržení hlukových limitů. V současné době vedeme jednání o přesunu střelnice do jiné lokality.