Telefon: +420 777 790 084 | Email: brtna.sm@volny.cz | Adresa: Pod Černým mostem 486, Semily, 513 01  | ČÚ: 1262395369/0800 | IČ: 67777678

O nás

OMS Semily – historie Okresní organizace ČSMJ vznikla v roce 1960, sloučením s okresními spolky Turnov a Jilemnice.Důsledek státoprávního uspořádání v roce 1960, vznik okresu Semily.

Prvním předsedou OO ČSMJ Semily byl   František Čech ze Semil. Jeho nástupcem byl Jindřich Jirůšek  z Turnova – MS Trosky. Od roku 1978 do roku 1988 byl předsedou Ing. Ladislav Těhník z Lomnice nad Popelkou. Od roku 1988 do roku 1990  byl předsedou Ing. Václav Cidlinský. Od 1990 do 2009 byl předsedou Ing. Jiří Jindřišek. Od 2009 do 2015 předseda Josef  Brunclík a od 2015 dosud Ing. Bohdan Brožek.

Do roku 1978 měl OMS dva zaměstnance.

Od bývalých mysliveckých spolků v Turnově převzal střelnici v Sedmihorkách. Byla vybudována v letech 1954  – 1956. Střelnice zahrnovala 2 střeliště na baterii  a  lovecké kolo, zázemí tvořila srubová stavba, která byla později převezena do Jilemnice, dále byla převzata líheň a voliery v Nudvojovicích. Z Jilemnice byla převzata střelnice na Hraběnce, kde byla činnost ukončena v roce 1978 a od roku 1980 budována nová střelnice na Kozinci, otevřena v roce 1984. Střelnice v Sednihorkách byla v roce 1993 předána přídělci v rámci restituce majetku.

Díky iniciativě profesora Jaromíra Javůrka bylo v roce 1953 – 1954 provedeno zazvěřování mufloní zvěří na Hruboskalsku. V letech 1984 až 1986 byla  mufoní zvěř vypuštěna na Lomnicku a Jilemnicku.

V roce 1982 byla zahájena výstavba kooperačního líhňařského střediska bažantů v Klokočských Loučkách. Plně v provozu od r. 1986. Kapacita 12000 až 15000 ks bažantích jednodenních kuřat. Středisko bylo pro potřeby OMS v provozu 5 let. Nejvíce vylíhnuto 9000 ks jednodenních kuřat.

V roce 1998 byly budovy střediska prodány. 50% vlastnil OMS a 50% ČMMJ, vypořádní proběhlo dle delimitačního protokolu. V roce 2008 byl OMS pořadatelem vrcholné kynologické akce 23. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové – mezinárodních klubových všestranných zkoušek loveckých slídičů.